ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Historia

1867 var det missväxt i Ockelbo och det var ont om mat och priserna höjdes. För att underlätta för invånarna beslöt man den 13 oktober att bilda Ugglebo Arbetareförening som skulle sälja livsförnödenheter till sina medlemmar till lägre pris.

Initiativtagare var församlingens kyrkoherde, kontraktsprosten K. F. Sjöström som ansåg att föreningens syfte ej enbart skulle vara ekonomiskt utan även andligt och detta innebar bland annat att brännvin, spritdryck-er och lyxartiklar ej skulle saluföras. Föreningen skulle med andra ord omfatta alla ändamål, som syftade till att genom förenad kraft befrämja arbetarnas bästa i andligt och lekamligt hänseende.

Här följer en sammanställning av Ugglebo Arbetareförenings historia.

Tips: Prova att klicka på en tagg, till exempel på taggen ”Fastighet” så visas enbart artiklar om fastigheterna inom vald period. Det går även att klicka på ett artikelnamn i tidslinjen till höger för att visa just den artikeln.

Sök

1800-talet

Artikel från den 15 oktober

Sjette Norrlandsposten i Gävle uttrycker sin tillfredsställelse över att man även på landsbygden börjat samarbeta för att skapa drägligare förhållanden för arbetarna – i Gävle fanns då redan en arbetareförening.

läs mer
Artikel från den 30 oktober

Artikel från den 30 oktober

Gefle-Posten skriver ”Den i Ockelbo nybildade arbetareföreningen har även grundat en konsumtionsförening och i torsdags i förra veckan redan öppnat handel, där avsättningen är mycket livlig, Inspektor J. W. Ehrlin förestår handelsrörelsen.”

läs mer

Verksamheten blev en affärsrörelse

Redan från början blev arbetareföreningens verksamhet inriktad på affärsrörelse.

Den stora bristen på livsmedel tvingade nämligen fram skyndsamma åtgärder för att lindra den påträngande nöden. Eftersom spannmålsförråden i Gävle var tömda, sändes 40 hästar till Uppsala -där järnvägen norrut slutade — och där det fanns korn att köpa; det var visserligen sjöskadat men påstods vara användbart.

läs mer

Antal andelar och grundkapital

Vid årets slut hade 2,609 andelar tecknats och grundkapitalet var på 3,280 riksdaler. Av dessa andelar var det vissa som ej betalats och enligt stadgarna blev de medlemmar som ej betalat sina andelar uteslutna ur föreningen.

läs mer

Artikel från den 23 april

Norrköpings Tidningar skrev: ”Ugglebo arbetareförening i Norrland har genom sin handelsrörelse under 5 månader, från den 20 oktober till den 31 mars, omsatt ett kapital av 106,600 riksdaler och därpå erhållit en nettobehållning av 6 procent.

läs mer
Omsättning och aktiekapital

Omsättning och aktiekapital

Efter handelsbolagets första hela verksamhetsår redovisades en omsättning på 174,000 riksdaler.
Försäljningspriserna var emellertid så låga, att nettovinsten stannade vid 575 riksdaler och ändå var frakter och övriga omkostnader mycket blygsamma.

läs mer

Föreståndaren lovordades

Detta år gav en handelsvinst om 5,371 riksdaler och 95 öre och en varuomsättning på 88,880 riksdaler. Tillfredsställelsen var stor och föreståndaren lovordades för sitt utmärkta sätt att sköta affären.

läs mer
Ny handelsföreståndare

Ny handelsföreståndare

P. Ekelund blev ny föreståndare. Den avgående föreståndaren anhöll hos bolagsstämman att bolaget måste överta de fordringar som genom kredithandeln under hans tjänstetid samt under hans ansvar uppkommit.

läs mer

Järnvägen kom till Ockelbo

Järnvägen från Stockholm mot Norrland byggdes under senare delen av 1800-talet. Den första delen var Stockholm-Uppsala som var klar 1866. Järnvägen byggdes sedan bit för bit via Krylbo (bansträckan invigd 1873), Storvik (1875), Ockelbo (1876), Holmsveden (1877), Bollnäs (1878), Järvsö (1879), Ljusdal (1880) och Ånge (1881).

läs mer

Förstärkningsfond skapades

Detta år hade bolaget stadgat sig så pass att bolagsstämman av årets vinst ansåg sig kunna avsätta 5,556 kronor och 99 öre till en förstärkningsfond ”för handelstörelsens utvidgning”.

läs mer

Beställning av 1 km socker på Ugglebo

Dessa förändringar i fråga om mått, vikt och mynt kunde givetvis vålla en hel del besvär under övergången. Det berättades att en husmor kom in på Ugglebo och ville köpa 1 kg socker, men av misstag beställde hon 1 kilometer socker.

läs mer

Förlust

Förlust på drygt 10,330 kr. Vid två bolagsstämmor efter varandra dryftades frågan om att lägga ned rörelsen och avyttra bolagets egendom

läs mer

1900-talet

Om bolagsordningen

Följande var bland annat skrivet om bolagsordningen i jubileumstidskriften:

”Under årens lopp har fråga om ändring av bolagsordningen flera gånger väckts och dryftats, men alla ändringsförslag strandade på grund av bolagsordningens bestämmelse, att för ändring erfordras att minst två tredjedelar av bolagets delägare ska vara överens.

läs mer

Aktieägare i Hakonbolaget (ICA)

När Kooperativa Förbundet bildades 1899 var det många konsumtionsföreningar och kooperativa handelsaktiebolag som såg stordriftsfördelar med att ansluta sig till den landsomfattande organisationen. Ugglebo Arbetareförening var riktigt nära att gå med i mitten av 1920-talet men en majoritet av medlemmarna sade ifrån.

läs mer
Artikel i GD-lördag om 100-årsfirande

Artikel i GD-lördag om 100-årsfirande

I GD-lördag den 3 februari 1968 stod det bland annat: ”Affär mot svält blir 100 år. Den här affären som finns i Ockelbo kan fira jubileum i sommar. Bakgrunden till dess uppkomst är märklig. Ugglebo Arbetareförenings AB kom till som en reaktion mot missväxtåret 1867. Medlemmarna ville ha billigare livsnödigheter.”

läs mer

Artikel i GD 27 maj

Gefle Dagblad måndagen den 27 maj:

”Ugglebo arbetarförening i Ockelbo hade under fjolåret en omsättning pp 4.036.934 kr. I snabbköpshallen omsattes drygt 2,5 milj., textilavdelningen nära 0,5 milj., filialen vid Sundsbron 0,7 milj. och filialen i Mo drygt 0,3 milj.”

läs mer
Artikel om 110-årsfirandet

Artikel om 110-årsfirandet

”Ugglebo Arbetarförening: Från 174.000 riksdaler till 10 miljoner/år på 110 års verksamhet

Kan man tänka sig något trevligare än att gå in och handla i någon av de tre Ugglebo-affärerna. En gladlynt, kunnig och serviceinriktad personal möter man överallt. Det spelar ingen roll vilken avdelning man besöker Väl bemött blir man överallt.
– Den parollen har alltid funnits hos Ugglebo sedan starten 1868, säger butikschef Sven Engström.
Ugglebo: Affären där alla trivs!”

läs mer

2000-talet

Tidslinje 1800-talet

1887

Tidslinje 1900-talet

1939

1992

1996

1999

Tidslinje 2000-talet