ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Antal andelar och grundkapital

Vid årets slut hade 2,609 andelar tecknats och grundkapitalet var på 3,280 riksdaler. Av dessa andelar var det vissa som ej betalats och enligt stadgarna blev de medlemmar som ej betalat sina andelar uteslutna ur föreningen.