Hem

Genom att erbjuda allt fler ekologiska, miljömärkta och närproducerade varor underlättar vi på ICA för våra kunder att göra miljösmarta val. Men vi ska också göra allt vi kan för att minska vår och våra leverantörers miljöpåverkan genom alla led i produktionen.

Vi har samarbete med flera lokala djurhållare som tar hand om överbliven mat.

Klicka här för att se vilka våra lokala leverantörer är >

Ett av ICAs stora mål är att vara en positiv kraft i samhället i hela landet året runt.  Det är vi genom att fokusera vår sponsring på hälsa och välbefinnande samt allas lika värde.
Det gör vi bland annat genom vår kärnverksamhet mat och måltider. I praktiken betyder det att våra sponsringssamarbeten har fokus på hälsa, mat och träning samt socialt ansvarstagande.

Klicka här för att se vilka Ugglebo Arbetareförenings AB sponsrar >

På ica.se kan du läsa mer om ICA's ansvarstagande och om sponsring >

1867 var det missväxt i Ockelbo och det var ont om mat och priserna höjdes. För att underlätta för invånarna beslöt man den 13 oktober att bilda Ugglebo Arbetareförening som skulle sälja livsförnödenheter till sina medlemmar till lägre pris.

Initiativtagare var församlingens kyrkoherde, kontraktsprosten K. F. Sjöström som ansåg att föreningens syfte ej enbart skulle vara ekonomiskt utan även andligt och detta innebar bland annat att brännvin, spritdryck-er och lyxartiklar ej skulle saluföras. Föreningen skulle med andra ord omfatta alla ändamål, som syftade till att genom förenad kraft befrämja arbetarnas bästa i andligt och lekamligt hänseende.

Klicka här för att läsa mer om Ugglebo Arbetareförenings historia >

Information om vad som är aktuellt när det gäller bolagsstämma, våra fastigheter, vår styrelse samt våra aktier.

Läs mer >