ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Bolaget Ugglebo

Aktuellt

Logotyp Ugglebo Arbetareförenings AB

Bolagsstämma 2024-05-23

Årets bolagstämma är torsdag 31 maj kl 18.00 på WIJ paviljong

Fastigheter

Bolaget Ugglebo fastigheter

Ugglebo Arbetareförenings AB förvaltar 5 bostadslägenheter och 1 kontorslokal på Södra Åsgatan 15.

Lediga lägenheter

Inga lediga lägenheter för närvarande.

Styrelse

Mats Åstrand, ordförande.

Per-Ulf Carlsson, vice ordförande.

Marit Rempling, sekreterare.

Bo Lindström, vice sekreterare.

Per-Ulf Carlsson, ledamot.

Anna Hålén, ledamot.

Kenneth Bengtsson, personalrepresentant.

Aktier

Information om ändringar i ägandet genom arvskifte, gåva eller liknade ska anmälas till Ugglebo.

Finns det intresse av att köpa fler aktier ska även det anmälas till Ugglebo:

Telefon: 0297-571174 vardagar 9-14.

Det är ägarens ansvar att löpande anmäla ändringsuppgifter till Ugglebo.

Saknat aktiebrev ska anmälas till bolagsverket för dödning. Anmälan ska vara skriftlig och göras av dödsboet till den i aktieboken registrerade ägaren. Detta ska även meddelas till Ugglebo. Efter dödningsprocessen, 12 månader efter det att ansökan beviljats, kan ett nytt aktiebrev utfärdas. Bolagsverket tar ut en kostnad på 950 kr per ansökan. En ansökan kan omfatta fler en ett aktiebrev. Mer information om dödningsförfarandet finns på bolagsverkets hemsida bolagsverket.se.