ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Lokala leverantörer

Genom att erbjuda allt fler ekologiska, miljömärkta och närproducerade varor underlättar vi på ICA för våra kunder att göra miljösmarta val. Men vi ska också göra allt vi kan för att minska vår och våra leverantörers miljöpåverkan genom alla led i produktionen.

Vi har samarbete med flera lokala djurhållare som tar hand om överbliven mat.

Från våra lokala leverantörer hittar du

ICA Supermarket Ugglebo säljer mat- och kaffebröd från Mattes Bröd

Mat- och kaffebröd från Mattes Bröd

ICA Supermarket Ugglebo säljer mat- och kaffebröd från Mattes Bröd

Ägg från Alsbo Ägg

ICA Supermarket Ugglebo säljer grönsaker från Böle Grönsaker i Ockelbo

Grönsaker från Böle Grönsaker i Ockelbo

ICA Supermarket Ugglebo säljer grönsaker från Böle Grönsaker i Ockelbo

Honung från Evan Lager och RB Biodling

ICA Supermarket Ugglebo säljer ost från Ockelbo Ost

Ost från Ockelbo Ost

ICA Supermarket Ugglebo säljer tomater från KG's Tomater

Tomater från KG's Tomater

Övriga närproducenter varor får vi bl. a. från

ICA Supermarket Ugglebo säljer närproducerade varor från Jordnära Produkter Valbo

Jordnära Produkter Valbo

ICA Supermarket Ugglebo säljer mat- och kaffebröd från Mattes Bröd

Ägg från Alsbo Ägg

ICA Supermarket Ugglebo säljer grönsaker från Böle Grönsaker i Ockelbo

Grönsaker från Böle Grönsaker i Ockelbo

ICA Supermarket Ugglebo säljer grönsaker från Böle Grönsaker i Ockelbo

Honung från Evan Lager och RB Biodling

ICA Supermarket Ugglebo säljer ost från Ockelbo Ost

Ost från Ockelbo Ost

ICA Supermarket Ugglebo säljer tomater från KG's Tomater

Tomater från KG's Tomater

Mer om vårt miljöarbete