ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Verksamheten blev en affärsrörelse

Verksamheten blev en affärsrörelse Redan från början blev arbetareföreningens verksamhet inriktad på affärsrörelse. Den stora bristen på livsmedel tvingade nämligen fram skyndsamma åtgärder för att lindra den påträngande nöden. Eftersom spannmålsförråden i Gävle var...
Artikel från den 30 oktober

Artikel från den 30 oktober

Artikel från den 30 oktober Gefle-Posten skriver ”Den i Ockelbo nybildade arbetareföreningen har även grundat en konsumtionsförening och i torsdags i förra veckan redan öppnat handel, där avsättningen är mycket livlig, Inspektor J. W. Ehrlin förestår handelsrörelsen.”...

Artikel från den 15 oktober

Artikel från den 15 oktober Sjette Norrlandsposten i Gävle uttrycker sin tillfredsställelse över att man även på landsbygden börjat samarbeta för att skapa drägligare förhållanden för arbetarna – i Gävle fanns då redan en arbetareförening. ”Så är det med...