ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ombyggnation av affärslokalen

Ombyggnation av affärslokalen

Ombyggnation av affärslokalen Detta år företogs en ombyggnad av affärslokalen, varigenom manufaktur, järn och speceri, som förut varit hopträngda i ett och samma butiksrum, fick skilda lokaler. Ombyggnation av affärslokalen Detta år företogs en ombyggnad av...
Nya aktiebrev utfärdades

Nya aktiebrev utfärdades

Nya aktiebrev utfärdades På bolagsstämma den 1 april beslöts att utfärda nya aktiebrev, vart och ett skulle bestå utav enbart en aktie. Aktiernas nummer blev därmed ändrade. Exempel på aktiebrev Aktiebrev nummer 150 tecknades 1 juni: Aktiebrev nummer 150 tecknades 1...

Förlust

Förlust Förlust på drygt 10,330 kr. Vid två bolagsstämmor efter varandra dryftades frågan om att lägga ned rörelsen och avyttra bolagets egendom. Man beslöt likväl att försöka fortsätta. Styrelsen fick i uppdrag att realisera det gamla lagret och för en tid framåt...