ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Nya aktiebrev utfärdades

På bolagsstämma den 1 april beslöts att utfärda nya aktiebrev, vart och ett skulle bestå utav enbart en aktie. Aktiernas nummer blev därmed ändrade.

Exempel på aktiebrev

Aktiebrev nummer 150 tecknades 1 juni:

Aktiebrev nummer 150 tecknades 1 juni 1895

Aktiebrev nummer 150 tecknades 1 juni 1895