ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Kassarabatt på 2% infördes

För att uppmuntra till kontanthandel bestämdes att en kassarabatt av 2 % skulle lämnas på kontanta köp. Denna åtgärd visade sig emellertid vara gagnlös och påstods endast väcka missnöje.