ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ombyggnation av affärslokalen

Detta år företogs en ombyggnad av affärslokalen, varigenom manufaktur, järn och speceri, som förut varit hopträngda i ett och samma butiksrum, fick skilda lokaler.

Ombyggnation av affärslokalen 1897 Ugglebo arbetareförening

Ombyggnation av affärslokalen

Detta år företogs en ombyggnad av affärslokalen, varigenom manufaktur, järn och speceri, som förut varit hopträngda i ett och samma butiksrum, fick skilda lokaler.

Ombyggnation av affärslokalen, manufakturavdelningen, 1897 Ugglebo arbetareförening

Ombyggnation av affärslokalen, manufakturavdelningen

En rymlig packbod med biträdesrum på övre bottnen byggdes till:

Ombyggnation av affärslokalen med rymlig packbod 1897 Ugglebo arbetareförening

Ombyggnation av affärslokalen med rymlig packbod