ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Viss % av nettovinsten återbetalades

Styrelsen föreslog att av nettovinsten skulle en viss procent återbetalas till kunderna på de inköp som betalades kontant eller inom högst 4 månader. Förslaget av stämman antogs enhälligt och har sedan dess praktiserats.