ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Förlust

Förlust på drygt 10,330 kr. Vid två bolagsstämmor efter varandra dryftades frågan om att lägga ned rörelsen och avyttra bolagets egendom.

Man beslöt likväl att försöka fortsätta.

Styrelsen fick i uppdrag att realisera det gamla lagret och för en tid framåt köpa in endast varor som var lätta att sälja. Efter några år kunde man också glädja sig åt en jämnt stigande omsättning och ökade nettovinster.