ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ny föreståndare

P. Pettersson blev ny föreståndare och fick förtroendet att själv beställa mindre viktiga varor. Större inköp avgjordes fortfarande av styrelsen, som dock så småningom inskränker sig till att godkänna redan gjorda inköp.

P. Pettersson blev vald till ny föreståndare Ugglebo arbetareförenings aktiebolag 1888

P. Pettersson blev vald till ny föreståndare