ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Nya aktiebrev utfärdades

Nya aktiebrev utfärdades

Nya aktiebrev utfärdades På bolagsstämma den 1 april beslöts att utfärda nya aktiebrev, vart och ett skulle bestå utav enbart en aktie. Aktiernas nummer blev därmed ändrade. Exempel på aktiebrev Aktiebrev nummer 150 tecknades 1 juni: Aktiebrev nummer 150 tecknades 1...