ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Förlust

Förlust Förlust på drygt 10,330 kr. Vid två bolagsstämmor efter varandra dryftades frågan om att lägga ned rörelsen och avyttra bolagets egendom. Man beslöt likväl att försöka fortsätta. Styrelsen fick i uppdrag att realisera det gamla lagret och för en tid framåt...
Ny föreståndare

Ny föreståndare

Ny föreståndare P. Pettersson blev ny föreståndare och fick förtroendet att själv beställa mindre viktiga varor. Större inköp avgjordes fortfarande av styrelsen, som dock så småningom inskränker sig till att godkänna redan gjorda inköp. P. Pettersson blev vald till ny...