ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel från den 30 oktober

Gefle-Posten skriver ”Den i Ockelbo nybildade arbetareföreningen har även grundat en konsumtionsförening och i torsdags i förra veckan redan öppnat handel, där avsättningen är mycket livlig, Inspektor J. W. Ehrlin förestår handelsrörelsen.”

1867 Inspektör J. W. Ehrlin förestår Ugglebo Arbetareförenings handelsrörelse

 Inspektor J. W. Ehrlin