ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel från den 15 oktober

Sjette Norrlandsposten i Gävle uttrycker sin tillfredsställelse över att man även på landsbygden börjat samarbeta för att skapa drägligare förhållanden för arbetarna – i Gävle fanns då redan en arbetareförening.

”Så är det med verkligt nöje som vi i dag har att anmäla, att en sådan förening nyligen är stiftad i Ugglebo socken i Gestrikland.”

Angående namnet Sjette Norrlandsposten

Norrlandsposten i Gävle, som p. g. a. liberal frispråkighet i likhet med Aftonbladet drabbades av hovkanslersämbetets indragningsmakt, hette på 1860-talet Sjette Norrlandsposten.