ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Verksamheten blev en affärsrörelse

Redan från början blev arbetareföreningens verksamhet inriktad på affärsrörelse.

Den stora bristen på livsmedel tvingade nämligen fram skyndsamma åtgärder för att lindra den påträngande nöden. Eftersom spannmålsförråden i Gävle var tömda, sändes 40 hästar till Uppsala -där järnvägen norrut slutade — och där det fanns korn att köpa; det var visserligen sjöskadat men påstods vara användbart.

I bolagets början anställdes ingen särskild handelsföreståndare, utan styrelsens ordförande verkställde styrelsens beslut om varuinköp och försäljningspris. det övriga överlämnades åt en bodkarl under ordförandens överinseende.