ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ny styrelse valdes

Under hösten lät styrelsen pålysa i kyrkan att alla skulder till handelsbolaget skulle betalas inom en månad. Gjordes ej detta kunde en fordran utkrävas.

Samtidigt beslöts att göra föreståndaren personligen ansvarig för de skulder som inte inbetalades. Man riktade framför allt kritik mot styrelsens ordförande ”för den egen-maktighet med vilken han handlat”, för kredithandeln och för att ett lån inte reglerats på önskat sätt.
Oenigheten ledde till att den andra av två extra bolagsstämmor på hösten valde ny styrelse, vilket normalt skulle ske vid ordinarie stämman i april.