ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Omsättning och aktiekapital

Efter handelsbolagets första hela verksamhetsår redovisades en omsättning på 174,000 riksdaler.

Försäljningspriserna var emellertid så låga, att nettovinsten stannade vid 575 riksdaler och ändå var frakter och övriga omkostnader mycket blygsamma.

Från Norrsundet till Ockelbo var forlönen t.ex. 75 öre för tunnan (en tunna med torra varor innehöll 90 kg och en tunna med våta varor innehöll 125,6 liter).

Handelsrörelsens räkenskaper och andra handlingar har hela tiden omsorgsfullt arkiverats, vilket var ganska unikt för en detaljhandel.

Det inbetalda aktiekapitalet eller grundkapitalet var vid 1868 års slut 5,281 riksdaler och 84 öre.

Utdelningskupong för aktie från Ugglebo arbetareförenings aktiebolag

Utdelningskupong för aktie från Ugglebo arbetareförenings aktiebolag