ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Kung Karl XV antar förslag om bolag

Ugglebo Arbetareförening bildades

Fastställande ab bolagsordningen för Ugglebo arbetareförenings aktiebolag, skrift från Kongl. Majtts 27 maj 1868

Fastställande ab bolagsordningen för Ugglebo arbetareförenings aktiebolag, skrift från Kongl. Majtts 27 maj 1868

Följande text står att läsa på bilden ovan:
”Kongl. Maj:ts nådiga resolution på en af J. W. Ehrlin och J. E. Måhlén gjord underdånig ansökning att, sedan inom Ugglebo socken af Gestrikland ett bolag under benämningen ”Ugglebo arbetareförenings aktiebolag” bildas, i ändamål att bereda dess medlemmar tillgång på allmänna förnödighetsvaror af god beskaffenhet till möjligast billiga pris, Kongl. Maj:t måtte i nåder fastställa ett af vederbörande antaget, ansökningen bifogadt förslag till ordning för nämnda bolag. Gifven Stockholms Slott den 27 Maj 1868.”

Fastställande ab bolagsordningen för Ugglebo arbetareförenings aktiebolag, bilaga från Kongl. Majtts 27 maj 1868

Fastställande ab bolagsordningen för Ugglebo arbetareförenings aktiebolag, bilaga från Kongl. Majtts 27 maj 1868

Följande text står att läsa på bilden ovan:
”Kongl. Maj:ts nådiga resolution på en af J. W. Ehrlin och J. E. Måhlén gjord underdånig ansökning att, sedan inom Ugglebo socken af Gestrikland ett bolag under benämningen ”Ugglebo arbetareförenings aktiebolag” bildas, i ändamål att bereda dess medlemmar tillgång på allmänna förnödighetsvaror af god beskaffenhet till möjligast billiga pris, Kongl. Maj:t måtte i nåder fastställa ett af vederbörande antaget, ansökningen bifogadt förslag till ordning för nämnda bolag. Gifven Stockholms Slott den 27 Maj 1868.”

Fabrikör J. E. Måhlén var en av de personer som skrev ansökan om bildandet av Ugglebo arbetareförenings aktiebolag 1868
1867 Inspektör J. W. Ehrlin förestår Ugglebo Arbetareförenings handelsrörelse

Fabrikör J. E. Måhlén och inspektör J. W. Ehrlin skrev ansökan om bildandet av Ugglebo arbetareförenings aktiebolag 1868