ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Föreningen ombildades till aktiebolag den 27 maj

Det visade sig att handelsrörelsen enligt gällande lag inte kunde drivas i den form som initiativtagarna hade tänkt sig, utan föreningen måste ombildas till aktiebolag.

Så kom Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag till stånd, I bolagsordningen av den 27 maj 1868, som ännu gäller, finner man arbetareföreningens syftemål och grundsatser återgivna.