ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Handelsföreståndare anställdes

I november 1869 anställdes handlanden C. L. Ekman från Östersund som handelsföreståndare och fick ansvara för affärens skötsel, kassa och bokföring.

Inköpen bestämdes dock alltid av styrelsen på sammanträden som hölls en gång i månaden och däremellan av en särskild styrelsedelegation om så behövdes. Det bestämdes in i detalj vad föreståndaren fick inköpa ända intill antalet stoppnålar och trådrullar.