ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Filialen i Åmot läggs ned

Istället för en filial önskade Åmotsborna sig en handelsbod där alla varor kunde köpas. Då föreningen ej hade förmåga att tillmötesgå denna önskan och ej heller kunde godta de villkor Östling ställt för att fortsätta med rörelsen, lade man ned filialen.