ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Om missväxtåren 1867–1869

Om missväxtåren 1867–1869 Missväxtåren som drabbade framförallt Finland och norra Sverige var den sista svåra missväxten i Europa. Den dåliga skörden ledde till katastrofala följder. 1867, det år då svälten var som värst, blev även känt som Storsvagåret. Hungersnöden...

Filialen i Åmot läggs ned

Filialen i Åmot läggs ned Istället för en filial önskade Åmotsborna sig en handelsbod där alla varor kunde köpas. Då föreningen ej hade förmåga att tillmötesgå denna önskan och ej heller kunde godta de villkor Östling ställt för att fortsätta med rörelsen, lade man...

Handelsföreståndare anställdes

Handelsföreståndare anställdes I november 1869 anställdes handlanden C. L. Ekman från Östersund som handelsföreståndare och fick ansvara för affärens skötsel, kassa och bokföring. Inköpen bestämdes dock alltid av styrelsen på sammanträden som hölls en gång i månaden...

Ny styrelse valdes

Ny styrelse valdes Under hösten lät styrelsen pålysa i kyrkan att alla skulder till handelsbolaget skulle betalas inom en månad. Gjordes ej detta kunde en fordran utkrävas. Samtidigt beslöts att göra föreståndaren personligen ansvarig för de skulder som inte...