ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Om missväxtåren 1867–1869

Missväxtåren som drabbade framförallt Finland och norra Sverige var den sista svåra missväxten i Europa. Den dåliga skörden ledde till katastrofala följder. 1867, det år då svälten var som värst, blev även känt som Storsvagåret. Hungersnöden var en starkt bidragande orsak till att emigrationen från Sverige till Nordamerika ökade dramatiskt under dessa år. Att 1867 är så omtalat och beryktat beror på att konsekvenserna av det mycket kalla vädret blev så stora. Fram till omkring 1870 var Sverige ett u-land med svag infrastruktur och en stor del av befolkningen bodde fortfarande i glesbygden.