ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Antal aktier vid årsslutet

Antal aktier vid detta årsslut låg på 1562 st. Dessa aktier var dels enkla, dels flera om 10 sammanförda i ett aktiebrev med samma nummer.