ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel om omsättning samt kallelse till bolagsstämma

I urklippet fasthäftat på kallelsen till ordinarie bolagsstämma står att läsa:

”Ugglebo arbetareförenings AB i Ockelbo redovisar i sin förvaltningsberättelse en omsättning under fjolåret på 2.309.890 kr., en ökning från 1950 på nära 365.000 kr. Av omsättningen kom 1.117.449 kr på huvudaffären, på filialerna vid Sundsbron 426.920, i Åmot 298.250, i Strömsborg 165.459, i Mo 156.974 och i Åbron 54.837 kr. Antalet anställda var 30.

För uppförandet av ny affärsfastighet i Mo inrymmande butik med källare och lagerutrymmen samt bostad för föreståndaren utbetalades 47.307 kr. Fullt färdig beräknas den kosta 80.000 kr. Nettovinsten var 12.245 kr. Bruttovinsten på omsättningen uppgick till 243.397 kr och i avlöningar utbetalades 160.086 kr.

Balansräkningen slutar på 565.686 kr.

De disponibla vinstmedlen förestår styrelsen att till aktieägarna utdelas oförändrat 5 kr. per aktie med totalt 5.730 kr.”

Artikel om omsättning, kallelse till bolagsstämma, 1952, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Artikel om omsättning, kallelse till bolagsstämma,

Till höger om urklippet står det:

”Aktieägarna i Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag, Ockelbo, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma å kommunalrummet i Ockelbo, lördagen den 26 april 1952 kl. 17.

Ockelbo den 8 april 1952,

UGGLEBO ARBETAREFÖRENINGS AKTIEBOLAG

Styrelsen

Anslaget i laga ordning i Ockelbo församling den 13 och 20 april 1952”