ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel i GD 27 maj

Gefle Dagblad måndagen den 27 maj:

”Ugglebo arbetarförening i Ockelbo hade under fjolåret en omsättning pp 4.036.934 kr. I snabbköpshallen omsattes drygt 2,5 milj., textilavdelningen nära 0,5 milj., filialen vid Sundsbron 0,7 milj. och filialen i Mo drygt 0,3 milj.

Årets nettovinst blev 12.582 kronor och tillsammans med vinstmedel från år står nu 13.711kr till bolagsstämmans disposition.

Av vinstmedlen föreslås en utdelning med 6 kr per aktie, vilket tar i anspråk 6.876 kr. Till skuldregleringsfonden avsätts 3.000 kr och i ny räkning föreslås återstående 3.835 kr att föras.

Under året har huvudaffärens fastighet renoverats utvändigt för en kostnad av drygt 50.000 kr.

22 personer har i medeltal varit anställda under året. I löner har utbetalats 330.695 kr samt till kontorspersonal, styrelse och revisorer 50.000 kr. Avgifter till ATP och Afa uppgick till 30.080 kr.

Balansräkningen i januari 1967 uppgick till 936.886 kr och vid årets utgång till 928.792 kr. Vinst- och förlusträkningen balanserades på 1.025.369 kronor.

Bolagsstämma hölls i Perslundaskolan den 25 maj.”