ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel i GD 27 maj – Glad Pingst i Ockelbo

Artikel i GD 27 maj 1968, Glad Pingst i Ockelbo, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

”Ugglebo jubilerar Jippo hela veckan.
Ugglebo Arbetareförening aktiebolag i Ockelbo firade 100-årsjubileum med middag i Perslundaskolan på lördag kväll i vilken 180 personer deltog. Närvarande var bl.a. en stor del av aktieägarna, personalen och en del särskilt inbjudna.

Artikel i GD 27 maj 1968, 1800-talsklädda Daga Ingelsson serverar kollegan Karin Jonsson förfriskningar, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

1800-talsklädda Daga Ingelsson serverar kollegan Karin Jonsson förfriskningar

Styrelsens ordförande hemmansägare Folke Lunch hälsade välkommen. Efter middagen började hyllningarna för den vitala 100-åringen. Blomstermängden var betydande och många firmor gratulerade. Hammansägare Elof Jonsson, Östby, överlämnade ett originalexemplar av företagets första stadgar och bolagsordning. Det är en unik handling som ej tidigare fanns i Ugglebos arkiv. Bland talarna var ordföranden i Gävleborgs län köpmannaförbund, köpman Ingemar Carlsson, Ockelbo, som även framförde Ockelbo-Lingbo köpmannaförenings gratulationer och erinrade om att Ugglebo är en av stöttepelarna i ortens affärsliv.

Kommunalfullmäktiges ordförande Bengt Jonsson gratulerade, för Hakonbolaget och ICA talade disponent Arne Malmgren, Gävle, och bland talarna var också John Palén, Borås, tidigare anställd i Ugglebo.
På de anställdas vägnar talade butiksföreståndare Folke Sundström, Mo, och överlämnade en tennstånka. Fröken Aina Strimbold framförde som kund ett tack till personalen och det gjorde även frun Agda Olsson, Östby. Hemmansägare Sten Olsson tackade för maten och önskade lycka till i fortsättningen.

Man flyttade därefter till aulan där det bjöds på underhållning under ledning av Harald Frank. De flesta som var med i programmet är anställda vid Ugglebo. Bl.a. sjöng sånggruppen Ugglorna och vidare förekom sketcher.

Artikel i GD 27 maj 1968, Sånggruppen Ugglorna, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Sånggruppen Ugglorna

På scenen hade byggts upp en lanthandel av äldre modell. Där fanns seldon, fotogenlyktor, flugband, Ockelbo-produkten Borgströms karameller och mycket annat. Harald Frank läste en berättande dikt som handlade om en dag i en lanthandel.
För den seriösare delen av underhållningen svarade Paul Carlgren, piano, Axel Edin, violin och Carl-Erik Ferm, flöjt. Ett anförande hölls av direktör Torsten Kenneman, Gävle. Jubileumsfesten avslutades med dans till musik av Stig Jonssons trio.

Ugglebo är ett av landets äldsta företag i sitt slag. De från början fastställda stadgarna gäller i stort sett fortfarande. Bl.a. är det bestämt i dessa att datum för bolagsstämman ska kungöras i kyrkorna i Ockelbo, Åmot och Lingbo.

Aktierna har ett nominellt värde av tre kr. Utdelningen beslutades i år till sex kr per aktie, således det dubbla nominella värdet. Dagsvärdet på aktierna står i ca 130 kr. Men det är svårt att köpa Ugglebo-aktier, de som har dem vill ej sälja. Dessutom är antalet aktier ganska begränsat.

Artikel i GD 27 maj 1968, Varorna kördes hem till kunderna med häst, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Varorna kördes hem till kunderna med häst

Hela den här veckan går i jubileets tecken. Personalen kommer att gå klädda i gamla kläder från sekelskiftets början eller äldre. Under måndag och tisdag kommer varorna att köras hem till kunderna med häst. Mejeriföreningen kommer med en ost som väger 500 kr och dessutom blir det en lång rad andra arrangemang i företaget affärer.”

Artikel, Ockelbo på 1800-talet

”Ugglebo arbetareförenings 100-årsjubileum i Ockelbo satte extra färg på samhället även på måndagen. Mycket folk rörde sig kring och i affären. Kunderna spärrade upp ögonen litet extra då man mötte personal iförd mundering från sekelskiftet och 1800-talet. Uppmärksamhet väckte också de hästskjutsar – gamla landåer och åktrillor – förda av styrelseledamot Per Hansson och Sven Hålén som drog fram genom samhället och körde hem kunder och varor enligt gammal sed.
I skyltfönstren kunde man ta en titt på redskap och mycket annat från gångna tider. Här fanns kassaböcker och notor som skvallrade om helt andra priser än dagens.”

Artikel i GD 27 maj 1968, Expediterna Harald Frank och Sven Engström i gammaldags mundering, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Expediterna Harald Frank och Sven Engström i gammaldags mundering

Artikel i GD 27 maj 1968, Sven Hålén och Bertil Grönqvist skjutsar en kund hem, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

På måndagen fick kunderna i Ockelbo varorna hemkörda med häst. Här skjutsar Sven Hålén och Bertil Grönqvist en kund hem. Det är Kristina Åstrand som får denna fina service.