ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Artikel i GD 27 maj – Vi tackar våra kunder

Gefle Dagblad, måndagen den 27 maj:
”Under de 100 år som gått, har vi sett som vår uppgift att erbjuda kvalitetsvaror. Genom ökade resurser har vi också glädjande nog fått större möjligheter att ge all den service man har rätt att fordra av ett modernt företag.

Vi tackar våra kunder för genom åren visat förtroende. Sporrade av den framgång vi rönt, går vi med friskt mod vidare mot nya mål.”

Artikel i GD 27 maj 1968, jubileumserbjudanden, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Artikel i GD 27 maj 1968, jubileumserbjudanden