ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Filialen i Säbyggeby

På den större skylten står det ”Ugglebo arb.förenings Aktiebolag”:

Filialen i Säbyggeby, Ugglebo arbetareförening

Filialen i Säbyggeby

Omslagspapper från filialen i Säbyggeby:

Omslagspapper från filialen i Säbyggeby, Ugglebo arbetareförening

Omslagspapper från filialen i Säbyggeby