ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Förslag om införande av kredithandel

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av kredithandel vilken var nödvändig för handeln under denna tid. Föreståndaren skulle dock hantera kredithandeln med försiktighet.