ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Styrelsen

Arbetareföreningen 1928 Jubileum Styrelsen

Sittande fr. vänster: J. E. Bergman, F. O. Larsson, L. E. Berglund, P. G. Grönberg, N. L. Rehnvall, Efr. Wallquist. Stående från vänster: P. G. Jäderberg, P. O. Hansson, Lars Björklund, K. J. Åge, Hans Hansson, O. l. Åkerlund, Emil Linde, P. W. Skoglund, Gunnar Olsson.