ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ny handelsföreståndare

P. Ekelund blev ny föreståndare.

Den avgående föreståndaren anhöll hos bolagsstämman att bolaget måste överta de fordringar som genom kredithandeln under hans tjänstetid samt under hans ansvar uppkommit.

Detta beviljades endast på det villkor att han skulle vara behjälplig vid fordringarnas indrivning.

P. Ekelund ny föreståndare för Ugglebo arbetareförenings aktiebolag

P. Ekelund, föreståndare