ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Järnvägen kom till Ockelbo

Järnvägen kom till Ockelbo Järnvägen från Stockholm mot Norrland byggdes under senare delen av 1800-talet. Den första delen var Stockholm-Uppsala som var klar 1866. Järnvägen byggdes sedan bit för bit via Krylbo (bansträckan invigd 1873), Storvik (1875), Ockelbo...
Ny handelsföreståndare

Ny handelsföreståndare

Ny handelsföreståndare P. Ekelund blev ny föreståndare. Den avgående föreståndaren anhöll hos bolagsstämman att bolaget måste överta de fordringar som genom kredithandeln under hans tjänstetid samt under hans ansvar uppkommit. Detta beviljades endast på det villkor...