ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Jubileumsskrift ges ut i maj

Jubileumsskrift ges ut i maj 1968 i samband med 100-årsfirandet, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Jubileumsskrift, Ugglebo Arbetareförening Aktiebolag, 100 år, 1868-1968

”Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag blev till i en svår tid för att tjäna bygdens folk. Företaget har under de svunna åren i växlande medgång och motgång ärligt försökt att fylla sin uppgift. Bolagets ledning har alltid haft till ögonmärke att leda och driva rörelsen så, att den skulle bli till största gagn för allmänheten.
Vi uttalar vårt varma tack till alla bolagets aktieägare och kunder för visat förtroende, till verkställande direktör och personal för ospard möda och trogen tjänst samt till leverantörer och andra affärskontakter för visat förtroende. Vi vågar hoppas, att Ugglebo även i fortsättningen kommer att omfattas med oförminskat förtroende, och vi önskar vårt handelsbolag en god framtida utveckling till allmänhetens tjänst.

Ockelbo i maj1968,
STYRELSEN”