ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Invigning av det nya snabbköpet 27 aug

Ugglebo speceri blev en modern snabbköpsbutik, som kom till genom den stora ombyggnationen detta år. Då avvecklades järnavdelningen, vars utrymmen tillfördes snabbköpet, som förutom speceri- och charkuterivaror även för en del husgerådsartiklar m. m. Manufakturavdelningen fick större vidd, genom att de gamla kontorslokalerna omdisponerades.

Här är en annons i samband med invigningen:

Annons i samband med invigningen den 27 aug av det nybyggda snabbköpet, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Annons i samband med invigningen den 27 aug av det nybyggda snabbköpet