ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Jubileumstidskrift – Om handelsvinsten

Följande var bland annat skrivet om omsättningen i jubileumstidskriften:

”Omsättningen har under de 60 åren sammanlagt uppgått till kr. 17,384,691 kr och 64 öre och fördelar sig på de olika åren såsom den grafiska tabellen utvisar.”

Omsättningen i Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag 1868 - 1927

Omsättningen i Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag 1868 – 1927