ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Metersystemet infördes

Metersystemet infördes i Sverige med en tioårig övergångsperiod. I stället för aln, fot och tum fick vi m, dm, cm och mm.

Tunna, kappe, kanna, skålpund osv. ersattes av våra liter- och kilogramenheter.