ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Förstärkningsfond skapades

Detta år hade bolaget stadgat sig så pass att bolagsstämman av årets vinst ansåg sig kunna avsätta 5,556 kronor och 99 öre till en förstärkningsfond ”för handelstörelsens utvidgning”.