ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Filialer – karta och tidslinje

Karta över filialer med tidslinje, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag
1867 Filial i Åmot upprättades
1869 Filialen i Åmot läggs ned
1876 Filial i Säbyggeby upprättades
1880 Filialen i Mörtebo upprättades
1884 Filialen i Säbyggeby upphörde
1886 Filialen i Mörtebo upphörde
1905 Filial i Säbyggeby återupptogs
1916 Filial i Strömsborg upprättades
1921 Filialen i Säbyggeby upphörde
1922 Filial i Åbron upprättades
1927 Filial i Mo upprättades
1929 Filial i Sundsbron upprättades
1930 Filial i Åmot upprättades
1935 Ny affärsfastighet uppfördes i Åmot
1951 Ny affärsfastighet uppfördes i Mo
1960 Filialen i Sundsbron blev snabbköp
1964 Strömsborg, Åmot, Åbron upphörde
1979 Ny livsmedelshall till Sundsbron
1985 Mo filial upphörde
2002 Sundsbron ”Lilla Ugglebo” upphörde