ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ombyggnation av fastigheten

1934 års ombyggnad, som i stort sett gav fastigheten det utseende mot gatan den nu har, skedde efter ritning från 1932 av arkitekt Birger Rehnvall.

Fastigheten efter ombyggnation av affärslokaler och föreståndarebostad, 1934, Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag

Fastigheten efter ombyggnation av affärslokaler och föreståndarebostad