ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Jubileumstidskrift – Om handelsvinsten

Följande var bland annat skrivet om handelsvinsten i jubileumstidskriften:

”Enbart under tre år har boksluten visat på förlust och övriga 57 år har visat på ett större eller mindre netto. Vid fördelning av vinsten har bolagets ideella syften alltid fått göra sig gällande.

Utdelningen till aktieägarna har i förhållande till bolagets tillgångar och vinsternas belopp varit rätt så blygsam.

Den högsta utdelningen som förekommit har varit kr. 2: 50 per aktie. l förhållande till den del av bolagets förmögenhet, som nu uppgår till varje aktie, utgör
denna utdelning ej mer än 1 ½ %. Däremot har bolaget, särskilt innan vinstandel till kunderna började tillämpas, till olika ändamål inom socknen skänkt betydande belopp.

Däribland märktes till fonder för fattiga skolbarns kläder i Ockelbo och Åmot 4,179 kr och 69 öre, till Olof Jonssonskafonden 1000 kr, till olika missionsändamål 2,061 kr, till kyrkogårdens ordnande och plantering 500 kr, till sockenbiblioteket 250 kr, till orglar i skolor, bönhus och fattiggården 1190 kr samt för att uppmuntra till sparsamhet livränteböcker till under år 1874 inom socknen födda barn med 5 kr. insatta på varje bok, totalt 1000 kronor.

Sedan nettovinsten började återbetalas till kunderna genom utdelning per handelskrona, har utdelningen av vinstmedel till välgörande ändamål inskränkt sig till en så gott som årlig avsättning till välgörenhetsfonden av vilken gåvor särskilt till julen utdelats till fattiga.

Sammanlagt har bolaget av sina årsvinster till olika ändamål inom socknen skänkt 31,220 kr och 92 öre.

Utdelningen till kunderna har varierat mellan 2 och 5 % på kontanta inköp och uppgår sammanlagt till 157,658 kr och 58 öre.”