ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Aktiekapitalet vid årsslutet

Aktiekapitalet var vid detta årsslut 4,611 kronor och 13 öre. Att aktiekapitalet var lägre än 1868 års aktiekapital på 5281 kronor berodde på att aktier lösts in.