ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Kronan ersatte silvermyntet

Från slutet av 1700-talet var silvermyntet Riksdaler specie svenskt huvudmynt. Men det fanns samtidigt även två sedelsystem benämnda Riksdaler riksgälds och Riksdaler banco, vilka hade ett lägre värde. 1855 ändrades speciedalern till Riksdaler riksmynt, som delades i 100 öre i stället för i 48 skilling, och från 1873 slutligen är den nuvarande kronan gällande huvudmynt.