ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Föreståndaren lovordades

Detta år gav en handelsvinst om 5,371 riksdaler och 95 öre och en varuomsättning på 88,880 riksdaler. Tillfredsställelsen var stor och föreståndaren lovordades för sitt utmärkta sätt att sköta affären.

Av handelsvinsten beslöt stämman ”att med en liten gratifikation av 150 riksdaler visa en liten erkänsla mot Herr Pastor Ekman för hans mångåriga, trägna och välgörande verksamhet inom föreningen.”.