ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ny handelsföreståndare anställdes

I januari beslöt styrelsen att handelsföreståndaren omedelbart skulle sägas upp ”tillfölje av yppat missnöje” med honom. I hans ställe antog styrelsen fjärdingsmannen Eric Grönberg till föreståndare.

Årslönen var 1,700 riksdaler och då skulle han själv avlöna två biträden.

Erik Grönberg, föreståndare i Ugglebo arbetareförenings aktiebolag 1871

Erik Grönberg, föreståndare