ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Ombyggnad tack vare ökat varulager

Under detta sekels första årtionde ökades varulagret oupphörligt och det blev svårt att kunna tillfredställande överskåda, värdera och saluföra det stora lagret i de befintliga lokalerna.

Under detta år behandlades olika förslag till ombyggnad och bolagsstämman beslöt slutligen att bredda butikslokalerna åt öster och samtidig höja fastighetens mittparti med en andra våning samt vindsutrymmen. Detta under ledning av sekelskiftets storbyggmästare Jon Larsson i Säbyggeby.

Ombyggnation av fastigheten, 1908, Ugglebo arbetareförenings aktiebolag

Ombyggnation av fastigheten, 1908