ICA Supermarket Ugglebo

Välkommen till Ockelbos lilla stormarknad

Vidtaga åtgärder för indrivning

Stämman begär att styrelsen ska vidtaga allvarliga åtgärder för indrivning av åtminstone de belopp som under flera års tid varit obrukbara för bolagets handelsrörelse. De utestående fordringarna var på 30,000 kronor.